Utnäs vagnar
Vi tillverkar Balvagnar, Djurvagnar, Dumpervagnar, Tippflak m.m.
Vår specialitet är specialtillverkning enligt kundspecifikation.